GDPR

Pravidla ochrany osobních údajů (OÚ)

1. Totožnost správce osobních údajů
1.1: Poskytovatel webového prostředí

Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek, tj.:

Název/obchodní firma: Kovolesk - Karel Bureš
Sídlo: Na Záhonech 455, Svitávka PSČ: 679 32
Kontaktní údaj: +420 777 850 826

1.2: Uživatel webového prostředí
Webové stránky, které jste právě navštívili, slouží k prezentaci činnosti společnosti:

obchodní firma: Karel Bureš
Sídlo: Na Záhonech 455, Svitávka PSČ: 679 32
IČ: 60583801
Kontaktní údaj: +420 777 850 826

Dále též "společnost Kovolesk".

2. Kategorie osobní údaje
2.1: osobní údaje, které sami aktivně zadáte v prostředí našich webových stránek do kontaktních formulářů; správcem těchto osobních údajů je uživatel webového prostředí – viz bod 1.2 výše.

2.2: osobní údaje shromažďované poskytovatelem webového prostředí v zájmu zajištění síťové bezpečnosti, popř. pro technické či statistické účely (informace o internetovém prohlížeči, informace o operačním systému, informace o čase zobrazení stránky, cookies, IP adresa); správcem těchto osobních údajů je poskytovatel webového prostředí – viz bod 1.1 výše.

3. Účely zpracování osobních údajů
Jestliže aktivně zadáte své osobní údaje do kontaktních formulářů (viz bod 2.1 výše), takto zadané osobní údaje přijmeme a nadále je zpracováváme výlučně k následujícím účelům:

 • vyřízení Vaší žádosti
 • zodpovězení Vašeho dotazu 
 • splnění Vaší objednávky
 • zasílání obchodních sdělení v souladu s platnou právní úpravou.

Ostatní osobní údaje (viz bod 2.2 výše) jsou shromažďovány automaticky při Vaší návštěvě webové stránky prostřednictvím informačních systémů poskytovatele webového prostředí k následujícím účelům:

 • zajištění síťové bezpečnosti 
 • technické účely
 • statistické účely
 • zajištění bezchybného provozu webových stránek.

Detailní informace o účelech zpracování osobních údajů podle bodu 2.2 lze získat u poskytovatele webového prostředí.

4. Právní tituly ke zpracování osobních údajů
Osobní údaje podle bodu 2.1 zpracováváme na základě následujících právních titulů:

 • Váš souhlas: vyjádřen svobodně a jednoznačně aktivním vyplněním osobních údajů prostřednictvím kontaktních formulářů
 • plnění smlouvy: pokud se jedná o smlouvu mezi společností Kovolesk a přímo Vámi
 • oprávněný zájem správce OÚ
 • oprávněný zájem jiné osoby, za kterou při pohybu na těchto webových stránkách vystupujete.

4.1: Oprávněný zájem správce OÚ:

 • zájem na zajištění kvalitní informovanosti osob, které návštěvou webových stránek projevily zájem o činnost společnosti Kovolesk (o její výrobky či služby)
 • zájem na zajištění kvalitní komunikace mezi společností Kovolesk
 • zájem na zajištění kvalitního obchodního styku se smluvními partnery společnosti Kovolesk

4.2: Oprávněný zájem jiné osoby:

 • pokud při návštěvě těchto webových stránek vystupujete za jinou osobu, má tato osoba oprávněný zájem na zajištění kvalitní informovanosti o nabídkovém sortimentu společnosti Kovolesk
 • zájem na zajištění kvalitní komunikace se společností Kovolesk
 • zájem na zajištění kvalitního obchodního styku se společností Kovolesk

5. Práva subjektů osobních údajů:

 • právo na přístup k OÚ
 • právo na opravu OÚ
 • právo na výmaz OÚ za podmínek podle článku 17 nařízení GDPR
 • právo na omezení zpracování OÚ
 • právo vznést námitku proti zpracování OÚ
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu na ochranu OÚ

6. Příjemci osobních údajů:
Osobní údaje shromážděné podle bodu 2.1 slouží výlučně pro interní potřebu společnosti Kovolesk a nejsou nikam dále předávány.
Informace o předávání osobních údajů shromážděných podle bodu 2.2 získáte u poskytovatele webového prostředí (viz bodu 1.1 výše).

7. Režim obchodních sdělení:
Při zasílání obchodních sdělení postupujeme v plném souladu s platnou právní úpravou. Budete-li mít zájem vyjádřit nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení, využijte k tomu kontaktní adresu uvedenou pod bodem 1.2 výše.

8. Soulad zpracování osobních údajů s platnou právní úpravou
Společnost Kovolesk. zpracovává osobní údaje v plném souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 2017/679 (nařízení GDPR) a souvisejícími právními předpisy.